V případě s.r.o. umožňuje zákon situaci, kdy je jeden společník vlastníkem více obchodních podílů. Tento postup může být velmi praktický v případě, kdy podnikatel zakládá společnost sám jako jediný společník, ale plánuje případně v průběhu času spolupráci s dalšími společníky. Pokud má jediný společník více podílů, může je bez problémů převádět. Pokud by měl podíl jediný a chtěl převést jeho část, muselo by dojít k rozdělení podílu a následně převodu, což je administrativně i finančně náročnejší z důvodu nutnosti sepsat notářský zápis. Samotný převod podílu se pak realizuje jen na základě podpisu smlouvy.

Podnikatel zakládající firmu by měl zvážit, zda bude v budoucnu převádět dílčí podíly. Pak je vhodnější společnost založit přímo s více menšími podíly. Pro úplnost je třeba doplnit, že takto zakládaná společnost nesplňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků a bude tedy dražší, než nejjednoduší varianta (pouze se základními stanovami dle zákona), kterou umíme založit se všemi poplatky kolem 9.000,- Kč.