Často se ptáte, jaké jsou podmínky pro založení spolku. Zapsaný spolek patří mezi neoblíbenější právní formu neziskové organizace. V následujícím příspěvku si stručně shrneme, jaké jsou podmínky pro jeho založení. Na začátek je potřeba uvést, že u spolku se neskládá žádný základní kapitál podobně jako u podnikatelských subjektů. Není tedy nutné při založení spolku zakládat bankovní účet a skládat jakékoliv finanční částky. Neplatí se ani soudní poplatek – náklady na založení zapsaného spolku jsou tedy výrazně nižší, než u podnikatelského subjektu jako je třeba společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Z finančního hlediska je tedy relevantní pouze to, zda si zakladatelé spolku připraví veškeré potřebné dokumenty k jeho založení sami nebo využijí odborných služeb. Základní podmínkou jsou tři osoby zakladatelů – lhostejné zda se jedná o fyzické nebo právnické osoby. Zakladatelů může být více, počet nižší než tři ale není ze zákona možný. Pokud tedy máte tři zakladatele tak stačí sepsat zakladatelské dokumenty a podat návrh na zápis do veřejného (spolkového) rejstříku. Pro založení spolku je nutné mít konkrétní sídlo (když nemáte konkrétní adresu můžete vyžít virtuální sídlo) a název, který není podobný názvu jiné fyzické nebo právnické osoby. Důležité je také určit předmět činnosti – účel spolku.

Stručně shrnuto – pro založení spolku musíte dát dohromady tři zakladatele, vymyslet originální název, vybrat si adresu sídla a stanovit si účely činností, jaké bude spolek mít. Pokud si nejste jednotlivými kroky jistí nebo chcete spolek založit na míru, obraťte se na nás.