Musím mít při zakládání firmy živnost?

Musím mít při zakládání firmy živnost? Při zakládání nové firmy (společnosti) nemusíte mít živnostenské oprávnění. Držitelem živnostenského oprávnění se stane nově založená společnost, která o jeho vydání požádá živnostenský úřad na základě sepsání zakladatelské...

Je na podnikání vhodnější a.s. nebo s.r.o.?

Je na podnikání vhodnější a.s. nebo s.r.o.? Záleží samozřejmě na tom, o jakém druhu podnikání uvažujete. Bez bližších informací můžeme jen obecně nastínit základní odlišnosti. S.r.o. je výrazně levnější na založení nebo na pořízení založené společnosti (ready-made)....