Založení neziskovky

Nízké náklady na založení

Možnost přijímání darů

Možnost získat granty a dotace

Společně vybereme nejvhodnější právní formu neziskové organizace

Pro klienty nezakládáme pouze podnikatelské právnické osoby, ale rovněž právnické osoby neziskové. Pokud vás zajímá jedna z níže popsaných neziskových právnických osob, rádi vám pomůžeme s volbou správné formy pro vaši činnost.

Spolek

Spolek nebo také zapsaný spolek nahradil dříve hojně využívané „občanské sdružení“. Spolek má nejméně tři členy, kteří neručí za jeho dluhy. Je právnickou osobou, která má název, IČO, a sídlo. Nevyžaduje žádný základní kapitál ani minimální vklad a založení je velmi levné. Spolek je nejčastější forma sdružování občanů za účelem neziskových aktivit – kultura, sport apod.

Ústav

Neboli také zapsaný ústav, je následovníkem dříve často využívané o.p.s. – obecně prospěšné společnosti. Ústav musí mít zakladatelskou listinu, která se pořizuje notářským zápisem, ředitele jakožto statutární orgán a potom take správní radu. Ústav je právnická osoba založená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. S ohledem na nutnost pořízení notářského zápisu je ústav nákladnější na založení než spolek.

Sociální družstvo

Sociálním družstvem je družstvo podle zákona o obchodních korporacích, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje. Sociální družstvo funguje na neziskovém principu.

Nadace a nadační fond

Právnická osoba, takzvaná fundace, vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena.

Široká paleta doplňkových služeb

Virtuální sídlo

Prestižní adresy v celé ČR za bezkonkurenční ceny.

Tvorba webových stránek

Zvýhodněná cena nových www stránek pro naše zákazníky.

Právní servis

Komplexní služby v oblasti obchodního a občanského práva, správa a vymáhání pohledávek.

Vedení účetnictví

Profesionálně vedené účetnictví a daňové poradenství pro naše klienty.

Chcete začít působit v neziskovém sektoru – rádi poradíme a pomůžeme

Po odeslání nezávazného formuláře Vás budeme kontaktovat.

7 + 1 =