Jaké jsou výhody virtuálního sídla?

Jaké jsou výhody virtuálního sídla? Při zakládání společnosti máte v zásadě tři možnosti, jak si zajistit sídlo firmy, které bude zapsané v obchodním rejstříku. V první řadě je to umístění sídla firmy ve vlastní nemovitosti nebo u kamaráda či příbuzného. Druhou...

Kdo může podepsat souhlas s umístěním sídla?

Kdo může podepsat souhlas s umístěním sídla? § 14 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, k tomu říká: (1) Navrhovatel při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, jíž se zápis týká; to neplatí, je-li právní důvod...