V posledních dnech nás oslovil klient s požadavkem na založení spolku. O jeho budoucí činnosti měl poměrně jasnou představu, nebyl si ale jistý názvem. Chtěl poradit, jaký název zvolit a jaká jsou kritéria pro jeho výběr.

K názvu právnické osoby (lhostejno zda jde o neziskovku nebo podnikatelský subjekt) občanský zákoník stanoví, že název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Název rovněž nesmí být klamavý. Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, běžně se užívá označení zkratkou „z. s.“ za názvem spolku.

Volba názvu spolku záleží na jeho zakladatelích s tím, že musí být splněny zákonné požadavky popsané výše. Klientům ověřujeme použitelnost názvu z hlediska případné zaměnitelnosti a splnění dalších zákonných podmínek. Samozřejmě také rádi pomůžeme s výběrem vhodného názvu, pokud si zakladatelé nejsou jistí.

Obecně doporučujeme vybrat takový název, který odpovídá účelu spolku a nebo plánovaným činnostem. Při volbě názvu doporučujeme také ověřit dostupnost internetových domén a případnou kolizi s existujícími ochrannými známkami.

Pokud potřebujete poradit s volbou názvu spolku nebo jakékoliv jiné právnické osoby, nebojte se nám napsat.