V občanském průkazu bude označena úřední adresa

V občanském průkazu bude označena úřední adresa V občanských průkazech se bude nově uvádět, že jejich držitelé mají úřední bydliště. Tedy, že mají trvalý pobyt nahlášený na adrese takzvané „ohlašovny“. Ohlašovnou je úřad, v jehož obvodu byl trvalý pobyt...