GDPR

Pusťte papírování z hlavy

Ušetřete za pokuty

Důvěryhodnost a diskrétnost

Osobní údaje dle platného zákona

V současné době se nakládání s osobními údaji řídí zejména platným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pokud jakákoliv osoba nakládá s osobními údaji zákazníků, zaměstnanců či členů, musí se řídit poměrně přísnými pravidly. Ze zákona, kromě jiného, vyplývá povinnost zákazníky dostatečně poučit, mít nastavené interní směrnice pro nakládání s osobními údaji, vést technickou a provozní dokumentaci k databázi subjektů údajů a podobně. Poměrně velké restrikce se týkají rovněž kamerových systémů.

Na dodržování zákona dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, který je ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) oprávněn podnikatele kontrolovat a za případné nedodržení předpisů v oblasti ochrany osobních údajů je oprávněn uložit sankci.

Vyhněte se pokutě od Úřadu pro ochranu osobních údajů a nechejte si od nás posoudit, jak s osobními údaji nakládáte. Připravíme vám na míru optimální variantu interních směrnic tak, aby plně vyhovovaly platným předpisům.

Osobní údaje podle GDPR

Zákon o ochraně osobních údajů nahradí od 25. května 2018 „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation).“

Zákon o ochraně osobních údajů bude již upravovat (po novele, která zatím nebyla připravena) jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením (GDPR) upraveny či je jím umožněno je upravit na vnitrostátní úrovni (nebo dokonce i stanoveno, že mají být upraveny).

GDPR zavede pro zpracovatele osobních údajů řadu nových povinností. Bude se jednat o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, povinnost konzultovat zpracování osobních údajů s ÚOOÚ, povinnost vést záznamy o zpracování osobních údajů, povinnost ustavit pověřence pro ochranu osobních údajů apod.

GDPR přináší poměrně velké změny v režimu nakládání s osobními údaji a stanoví rovněž vysoké sankce. Připravte se na účinnost GDPR s předstihem a nastavte své interní procesy tak, aby vylučovaly možnost udělení pokuty. S přípravou na účinnost GDPR vám ochotně pomůžeme.

Jaké služby vám můžeme poskytnout v souvislosti s účinností GDPR (General Data Protection Regulation)?

  • převezmeme funkci Data protection officer (DPR) – Pověřenec pro ochranu osobních údajů;
  • provedeme školení zaměstnanců;
  • provedeme vstupní analýzu přípravy na účinnost GDPR;
  • připravíme posouzení vlivu na ochranu osobních údajů;
  • zastoupíme vás při jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů;
  • připravíme vám vnitřní směrnice a další potřebné dokumenty;
  • zařídíme za vás ohlášení případů narušení bezpečnosti osobních údajů.

Široká paleta doplňkových služeb

Virtuální sídlo

Prestižní adresy v celé ČR za bezkonkurenční ceny.

Tvorba webových stránek

Zvýhodněná cena nových www stránek pro naše zákazníky.

Právní servis

Komplexní služby v oblasti obchodního a občanského práva, správa a vymáhání pohledávek.

Vedení účetnictví

Profesionálně vedené účetnictví a daňové poradenství pro naše klienty.

Chci konzultaci GDPR

Po odeslání nezávazného formuláře Vás budeme kontaktovat.

1 + 14 =