Vzorové dokumenty ke stažení

Souhlas s umístěním sídla společnosti

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla obchodní korporace.

Prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti

Prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu obchodní korporace v souladu se zakladatelskou listinou.

Prohlášení jednatele o úplné adrese sídla společnosti

Prohlášení jednatele společnosti s ručením omezeným o adrese, na které bude umístěno sídlo.

Čestné prohlášení jednatele a podpisový vzor

Prohlášení jednatele o splnění zákonných podmínek pro jmenování jednatelem a zápis do obchodního rejstříku.