Mám zápis v rejstříku trestů. Mohu podnikat jako živnostník nebo si založit firmu?

autor: | Bře 2, 2016 | Dotazy čtenářů

Zápis v rejstříku trestů nemusí vždy vadit. Je ale podstatné, pro jaký trestný čin jste byl odsouzen. Pro účely živnostenského podnikání nebo působení ve statutárním orgánu společnosti (např. jako jednatel s.r.o.) je rozhodující splnění podmínek §6 a §8 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.

Za bezúhonnou podle § 6 se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Pokud jste byl odsouzen například pro řízení motorového vozidla pod vlivem omamné látky, pak toto není překážkou pro získání živnostenského oprávnění či pro zapsání do obchodního rejstříku jako statutární orgán právnické osoby.

Doporučujeme se také seznámit s textem § 8 živnostenského zákona, kde jsou vypsány všechny překážky pro provozování živnosti.

Živnostenský zákon – platné znění