Poradna

Rádi zodpovíme vešekeré vaše dotazy z oblasti obchodních korporací. Vyhrazujeme si právo nereagovat na dotazy vulgární nebo nesouvisející s obsahem našich stránek.

Kdo může podepsat souhlas s umístěním sídla?

§ 14 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, k tomu říká: (1) Navrhovatel při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, jíž se zápis týká; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné...

Musím mít při zakládání firmy živnost?

Při zakládání nové firmy (společnosti) nemusíte mít živnostenské oprávnění. Držitelem živnostenského oprávnění se stane nově založená společnost, která o jeho vydání požádá živnostenský úřad na základě sepsání zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu....

Je na podnikání vhodnější a.s. nebo s.r.o.?

Záleží samozřejmě na tom, o jakém druhu podnikání uvažujete. Bez bližších informací můžeme jen obecně nastínit základní odlišnosti. S.r.o. je výrazně levnější na založení nebo na pořízení založené společnosti (ready-made). Jako základní kapitál stačí jedna koruna,...

Položit dotaz

4 + 4 =