Je možné vlastnit anonymně společnost? Pokud ano, tak za jakých podmínek?

Záleží jakou míru anonymity máte na mysli. U s.r.o. je vlastník vidět v obchodním rejstříku vždy. U a.s. je určitá míra anonymity možná, pokud budete mít akcie takzvaně imobilizované. Vlastník akcií není v rejstříku uveden a je možné dohledat pouze bankovní instituci, u které jsou akcie uloženy (imobilizovány). K údajům o vlastnictví imobilizovaných není možné se běžnou cestou dostat, tyto informace však nezůstanou skryty před soudy, policií, exekutory a pod. Vlastnictví společnosti je teoreticky možné skrýt vlastnictvím ze strany zahraniční společnosti, která sídlí v zemi, kde se údaje o vlastnictví neuvádějí ve veřejně dostupném registru.

K teoretické otázce možnosti anonymizace vlastnictví s.r.o.:
http://www.epravo.cz/top/clanky/kmenovy-list-jako-cesta-k-anonymizaci-sro-95025.html

K otázce imobilizace akcií:
http://www.epravo.cz/top/clanky/jak-imobilizovat-akcie-92399.html