K 31.12.2016 skončila občanským sdružením lhůta pro přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku. O této problematice jsme již psali. V současné době začínají rejstříkové soudy občanským sdružením rozesílat výzvy k dodatečnému splnění zákonné povinnosti s tím, že nebudou-li do šedesáti dnů soudu doloženy příslušné dokumenty, může být dotčená právnická osoba zlikvidována.

Konkrétní výzvu soudu si můžete pro ilustraci přečíst zde: usnesení.pdf

Co v praxi výzva soudu znamená? Spolek, respektive občanské sdružení, musí uspořádat valnou hromadu (nebo schůzi jiného nejvyššího orgánu) a změnit název tak, aby název obsahoval slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“. Současně musí dojít ke změně stanov tak, aby odpovídaly ustanovením NOZ. Pochopitelně musí být i zvoleny nové orgány atd.

Pokud jste podobnou výzvu obdrželi a potřebuji se zpracováním dokumentů pomoci, ozvěte se nám!