Častým dotazem zájemců o založení spolku je, zda musí mít spolek živnostenské oprávnění (živnostenský list). V červnu loňského roku jsem na toto téma publikoval článek dostupný zde.

V článku cituji usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. L 21399/RD/KSBR ze dne 2.5.2016, ve kterém byl požadavek vyššího soudního úředníka na předložení živnostenského oprávnění změněn tak, že toto v případě návrhu na zápis spolku nemusí být doloženo.

Ve stručnosti je v citovaném rozhodnutí publikován názor, že zakladatelé spolku nemusí předkládat rejstříkovému soudu živnostenské oprávnění ani tehdy, pokud by spolek měl provozovat vedlejší hospodářskou činnost za účelem dosažení zisku (podnikat).

Rozhodnutí si můžete v anonymizované podobě přečíst zde.

Věřím, že mnoha zakladatelům spolků pomůže při překonání obtíží při vyžadování živnostenského oprávnění ze strany rejstříkových soudů.

V případě, že máte zájem o rychlé a bezproblémové založení spolku, využijte našich služeb. Založení spolku nabízíme za částku 3.500,- Kč. V ceně je konzultace, příprava všech podkladů a provedení zápisu spolku do spolkového rejstříku.

Mgr. Jan Mandát, jednatel