V občanském průkazu bude označena úřední adresa

autor: | Srp 2, 2016 | Aktuality

V občanských průkazech se bude nově uvádět, že jejich držitelé mají úřední bydliště. Tedy, že mají trvalý pobyt nahlášený na adrese takzvané „ohlašovny“. Ohlašovnou je úřad, v jehož obvodu byl trvalý pobyt evidován naposledy. Například v Brně je to známá adresa Husova 5.

Méně známé úřední adresy v menších obcích nejsou tak výrazné, jako například zmiňovaná Husova 5. Jenže nyní bude u každé adresy jasně uvedeno, že se jedná o adresu úřední.

Úřední adresa může být pro osobu, která ji uvádí, velkým problémem. Úřední adresa může způsobit komplikace při hledání práce, při získávání úvěru, při navazování obchodní spolupráce a podobně. Osoba s úřední adresou bývá často vnímána jako problémový nebo podezřelý jedinec.

Pokud máte nebo chcete mít úřední adresu trvalého pobytu, zvažte raději možnost placeného trvalého pobytu. Získáte adresu stejně anonymní, jako je adresa úřední. S tím rozdílem, že u této adresy nebude uvedeno, že se jedná o adresu úřadu a která tedy logicky není vaším skutečným bydlištěm.

Pro bližší informace k získání adresy trvalého pobytu v Brně využijte odkaz: https://www.nejlevnejsi-firmy.cz/trvaly-pobyt/

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/407103-v-obcance-bude-oznacen-trvaly-pobyt-hlaseny-na-urade.html