Obracíte se na nás s dotazy, co je potřeba k založení dětské skupiny.

Dětské skupiny jsou upraveny v zákoně č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Službou péče o dítě v dětské skupině se podle zákona rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Poskytovatelem služby dětské skupiny může být fyzická či právnická osoba, je-li zaměstnavatelem rodiče.

Poskytovatel nemusí být zaměstnavatelem rodiče, pokud je

a) ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho zakládací listinou,

b) právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jejím předmětem činnosti,

c) územním samosprávným celkem nebo jím založenou právnickou osobou,

d) obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,

e) nadací nebo nadačním fondem,

f) vysokou školou, nebo

g) spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho stanovami.

Pokud máte zájem o založení dětské skupiny, můžeme Vám na míru zajistit založení právnické osoby, která bude mít v předmětu činnosti právě posyktování těchto služeb. Z hlediska nákladů na založení a administrativu spojenou s provozem doporučujeme zejména spolek (z.s.), případně zapsaný ústav (z.ú.).