Ptáte se nás, jaké výhody má virtuální sídlo pro OSVČ (živnostníky). Na úvod by bylo dobré objasnit rozdíl mezi sídlem fyzické osoby – OSVČ a sídlem právnické osoby, například s.r.o..

Právnická osoba má jedno sídlo, zapsané v obchodním rejstříku. Sídlo musí být známé při zakládání společnosti s tím, že je možné ho průběžně měnit, stále může být však pouze jedno. Více různých adres může mít firma tehdy, pokud má každou ohlášenou jako provozovnu ve smyslu živnostenského zákona. V obchodním rejstříku bude stále jedna adresa, zatímco v živnostenském rejstříku budou k dohledání všechny provozovny.

U fyzické osoby je situace trochu jiná. Začínající živnostník při vyřízení živnostenského právnění nahlašuje své sídlo. Pokud žádné konkrétní nemá, uvádí se jako sídlo adresa trvalého pobytu. Živnostník tak může mít u úřadů hlášenou adresu trvalého pobytu, adresu sídla a pak případné adresy provozoven. Zatímco právnická osoba musí mít sídlo povinně, u živnostníka (OSVČ) pak stačí uvést adresu trvalého pobytu.

Jaký význam má tedy virtuální sídlo pro OSVČ? V první řadě je to komfort určité anonymity, protože v případě využití virtuálního sídla není u živnostníka v rejstřících vidět trvalý pobyt ale pouze adresa sídla. V druhé řadě je to komfort většího z pohledu finančního úřadu. Živnostníci z menších měst a vesnic často využívají virtuálních sídel ve větších městech kvůli menší pravděpodobnosti kontroly finančního úřadu, což je stejný důvod jako u mnoha vlastníků právnických osob. V neposlední řadě to pak také může být nemožnost umístění sídla na adrese trvalého pobytu, pokud má živnostník jako trvalý pobyt nahlášenou úřední adresu (obecní úřad, magistrát).

Virtuální sídlo tak můžeme jednoznačně doporučit nejen pro obchodní korporace, ale i osoby samostatně výdělečně činné. Potřebujete seriózní adresu sídla? Vyberte si z naší nabídky.