Často se nás ptáte, co je potřeba pro založení (zapsaného) spolku.

Zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) je nejběžnější právní formou sdružování občanů. Proč založit spolek? Založení zapsaného spolku (z.s.) není spojené s vysokými finančními náklady, protože neziskové společnosti nehradí soudní poplatky. Pro založení spolku rovněž není nutné pořizovat notářský zápis. Spolek má vlastní IČO, může být účastníkem právních vztahů, pronajímat si prostory, uzavírat smlouvy, přijímat dary a podobně.

Spolek zakládají tři zakladatelé, může se jednat o fyzické i právnické osoby, státní občanství ČR se nevyžaduje. Musíte si zvolit název (nesmí být podobný jinému názvu zapsanému v rejstříku) a nejméně jednu osobu jako statutární orgán spolku (typicky předseda). Dále je potřeba souhlas s umístěním sídla spolku, sepsání zápisu z ustavující schůze spolku a stanovy. Stanovy spolku jsou povinné, zápis z ustavující schůze spolku může být nhrazen jednodušší zakladatelskou listinou.  Všechny dokumenty se pak musí doručit příslušenému rejstříkovému soudu, který spolek zapíše. Soudní poplatek se v případě založení spolku, jak již bylo zmíněno výše, neplatí.

Pokud potřebujete založit spolek rychle a bez starostí, můžete využít našich služeb.

Založení spolku je možné on-line bez osobní schůzky.

Po konzutaci vám pošleme vyhotovené zakladatelské dokumenty, které podepíšete a pošlete zpět. Celý proces zápisu pak zařídíme rychle a efektivně na základě plné moci.