Zatímco klienti se zkušenostmi v podnikání už většinou mívají jasnou představu, začínající podnikatelé často tápou. Připravili jsme proto přehled základních informací, které si musí klienti před založením firmy vyjasnit. Vycházíme z příkladu společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), což je klienty nejvyužívanější varianta pro rychlý a levný start podnikání.

 

Název firmy: název právnické osoby ji musí odlišit od jiné osoby. Není možné si vybrat takový název, který je jinému podobný nebo který je za něj zaměnitelný. Doporučujeme si vybraný název v různých variantách prověřit v obchodním rejstříku. Název podobný nebo zaměnitelný může způsobit odmítnutí zápisu do obchodního rejstříku soudem. Pokud si nejste jisti zvoleným názvem, poraďte se s námi.

 

Sídlo firmy: při zakládání firmy je nutné určit její sídlo. To musí být umístěno v nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí (budova s číslem orientačním, popisným nebo evidenčním), přípustné je umístit sídlo i v bytě. Pokud nemáte vhodnou adresu pro umístění sídla, rádi poskytneme virtuální sídlo za příznivou cenu.

 

Předmět podnikání: při založení firmy musíte mít rozhodnuto, v jakém oboru bude společnost podnikat. V případě volných živností se do rejstříku zapisuje formulace „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a dále případě označení konkrétní řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti. Dále se zapisuje jako předmět činnosti zpravidla „pronájem nemovitosti, bytů a nebytových prostor“. Společnost může po založení své živnosti rozšířit, je však dobré mít při sepisování zakladatelské jistiny ujasněné alespoň některé základní živnosti. Se správným výběrem vám rádi pomůžeme.

 

Statutární orgán: společnost s ručením omezeným má jednoho nebo více jednatelů. Jednatel nemusí být totožný se společníkem a je rovněž možné mít například více jednatelů a jediného společníka a naopak.

 

Společníci: společník má majetkovou účast ve společnosti, která je vyjádřena jeho podílem na základním kapitálu. S velikostí podílů zpravidla souvisí zejména právo rozhodovat o chodu společnosti a samozřejmě také podíl na zisku. Jeden společník může vlastnit rovněž více podílů. Počet společníků a velikost jejich podílů se v průběhu existence společnosti mohou měnit. Doporučujeme dopředu zvážit rozdělení a velikost podílů. Pokud si nejste jistí, rádi poradíme.

 

Základní kapitál: je vyjádřením souhrnné hodnoty všech vkladů. Dříve byl pro založení s.r.o. nutný základní kapitál 200.000,- Kč, nyní stačí nejméně 1,- Kč. To je výhodné zejména pro začínající podnikatele. Doporučujeme si zvolit vyšší částku než právě jednu korunu, protože kapitál v takové výši nemusí působit na obchodní partnery či klienty seriózně. Základní kapitál potřebujete pouze při založení společnosti, po jejím zápisu do rejstříku je možné složené peníze z účtu vybrat. Pokud nemáte prostředky na základní kapitál ve vyšším objemu, pomůžeme vám zařídit základní kapitál na míru.

 

Když to stručně shrneme tak si před založením firmy musíte ujasnit, jak se bude jmenovat a takový název musí být samozřejmě originální a nezaměnitelný. Dále se musíte rozhodnout, kde bude sídlo firmy. Podnikatelé si zpravidla volí větší obce (Praha, Brno) kvůli finančním úřadům. Dále se musíte rozhodnout, kolik bude mít společnost jednatelů a společníků a jaký bude základní kapitál a také jak velké podíly budou společníci mít. Současně je také potřeba si vybrat předmět činnosti – k jiným než volným živnostem bývá potřebná zvláštní kvalifikace.

 

Potřebujete poradit se založením firmy? Ozvěte se nám!