Jak založit firmu bez peněz?

Toto otázku si jistě v minulosti kladla řada podnikatelů. A nebavíme se o poplatcích za notáře, soud a právní služby. Ty většina začínajících podnikatelů jistě zaplatit dokázala. Problém byl zejména v základním kapitálu, který u s.r.o. činil 200.000,- Kč. A takovou...

Další změny v evidenci skutečných majitelů?

Evidence skutečných majitelů byla zavedena novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, s účinností od 1. ledna 2018. Od tohoto data také vznikla právnickým osobám zapsaným vše veřejném rejstříku zapsat svého skutečného...

Spolek nebo ústav?

Naši klienti volí nejčastěji pro účely neziskové činnosti spolky. Zájem o zakládání ústavů je nepoměrně menší. Jaké jsou mezi nimi základní rozdíly a je některá z těchto forem pro neziskovou činnost vhodnější? Ústav i spolek jsou ze své podstaty zcela...

Ready made firmy na prodej

Aktuálně nabízíme níže uvedené společnosti. V případě potřeby Vám můžeme na míru založit a následně převést společnost s libovolnými parametry. ZDŮVODU OCHRANY SOUKROMÍ KLIENTŮ NEUVÁDÍME KONKRÉTNÍ NÁZVY NABÍZENÝCH SPOLEČNOSTÍ   Základní parametry nabízených...

Založení dětské skupiny

Obracíte se na nás s dotazy, co je potřeba k založení dětské skupiny. Dětské skupiny jsou upraveny v zákoně č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Službou péče o dítě v dětské skupině se podle zákona rozumí činnost provozovaná...