Musím mít při zakládání firmy živnost?

Při zakládání nové firmy (společnosti) nemusíte mít živnostenské oprávnění. Držitelem živnostenského oprávnění se stane nově založená společnost, která o jeho vydání požádá živnostenský úřad na základě sepsání zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu....